Zaloguj się / Zarejestruj się

Prawda leży po środku, być może dlatego wszystkim zawadza...

~Arystoteles Arystoteles

„Macierewicz nie rozumie realiów geopolitycznych” - prof. Stanisław Bieleń - Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

„Macierewicz nie rozumie realiów geopolitycznych” - prof. Stanisław Bieleń - Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego " Inercja dyplomatyczna między Warszawą i Moskwą z punktu widzenia polskich interesów jest niezrozumiała i szkodliwa. Warto przy okazji pamiętać, że w epoce „zimnej wojny” dwie największe potęgi, zwane supermocarstwami – Stany Zjednoczone i Związek Radziecki – mimo wzajemnej nieufności i rywalizacji – nigdy nie przestawały ze sobą rozmawiać. Obowiązywała dialektyka „dyplomaty i żołnierza”. Pozwalała ona utrzymywać równowagę między środkami politycznymi i militarnymi" - prof. Stanisław Bieleń.
Więcej>>

Kilka uwag o bezwzględności służb mundurowych

Kilka uwag o bezwzględności służb mundurowych Przestrzegam wszystkich przed terroryzmem zachodnim. Bezwzględność służb mundurowych, które szkolone są przez Rząd. Amerykański Rząd uznał, że spośród edukacji szacunku do drugiego człowieka w myśl "czym skorupka za młodu nasiąknie...", wybierają wersję, w której trzeba zwalczać tylko skutki. Edukacja mogłaby przynieść wymierne korzyści i usunąć problem u źródła, przyczynę kłopotów. Władza amerykańska wybrała jednak najbardziej podłą z podłych metod radzenia sobie z bandyctwem, to BEZWZGLĘDNOŚĆ.
Więcej>>